Kraški med kontrolirane kakovosti z geografskim poreklom

Matični Kras je valovita kraška planota , ki se razprostrira na treh planotah med 250 in 460 m/nv. Apnenčasta podlaga, skromna rdeča prst in submediteransko podnebje vplivajo na oblikovanje in rast specifičnih rastlinskih združb značilnih in edinstvenih le za območje Krasa. Rešelika, travniška kadulja, žajbel, bela deteljica, materina dušica, hrast, žepek in številne druge medeče rastlinice vplivajo na posebnost in enkratnost našega medu. Zelo veliko znanja in potrpljenja je potrebnega v čebelarju, da uspe pripraviti čebelje družine za nabiranje sortnih nektarjev naštetih rastlin. Nekaterim to uspe, ČD Sežana pa se trudi, da bi to uspelo slehernemu čebelarju. Ker je na krasu flora enkratna danost, znanje čebelarjev pa pogoj, da se darovi narave lahko ponudijo potrošnikom takšni kot jih je narava dala, smo se odločili, da to naravno geografsko danost zaščitimo pod blagovno znamko »Kraški med«. Ustanovili smo »skupino 23. proizvajalcev«, ki so se podredili strogim merilom certifikata blagovne znamke geografskega porekla in svojo proizvodnjo podredili stalni kontroli višje kakovosti in kontroli geografskega porekla proizvodnje Kraškega medu.

Prvovrstni » Kraški med » izberite v trgovini, pri čebelarju ali na tržnici. Izberite med z nalepko in zaščitnim znakom:


Pogoji, ki veljajo za kraški med

Za pridobitev in uporabo označbe ''Kraški med'' mora med ustrezati vsem zakonskim in sledečim posebej predpisanim kriterijem:

 • med sme vsebovati največ 18,0% vode
 • med ne sme biti pregret nad 40°C (utekočinjenje)
 • med ne sme vsebovati več kot 40 mg HMF/kg medu
 • med ne sme izvirati iz nakrmljenega sladkorja ali medu izven okolja geografske zaščite
 • med ne sme biti precejen ai filtriran skozi sito, ki zadrži delce manjše od 0,2 mm  Območje geografskega porekla  Območje geografskega porekla se razteza na območju sledečih občin:

  • Komen
  • Sežana
  • Divača
  • Hrpelje - Kozina Obsega 720 km2

Čebelarsvo Atelšek |  domov

© copyright by Air maat d.o.o. | Created by Jani Atelšek | jani.atelsek@gmail.com | tel: 031 667 158